وبلاگ ستاد شاهد خمینی شهر

وبلاگ ستاد شاهد اداره آموزش و پرورش خمینی شهر

نگارش جدید نکفا 91

 با ارتقای نرم افزار نکفا به  نگارش ۳۰/۰۷/۱۳۹۱ مي توانيد 

۱ - شروع نيمسال اول سال تحصيلي ۹۲-۹۱  

۲- امكان درج جداول طرح نظارت نيمسال اول

نگارش جدید۳۰/۰۷/۹۱

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم آبان ۱۳۹۱ساعت 8  توسط خانم مجیری  |